“Vui vẻ không hẳn là một dạng tính cách

1  
“Vui vẻ không hẳn là một dạng tính cách. Đó là một loại năng lực.
Mạnh mẽ cũng không phải do bẩm sinh. Đó là do khổ luyện.”
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.