VỌNG VỀ PHỐ HIẾN

VỌNG VỀ PHỐ HIẾN
(Hồng Thanh Quang)
Chuông chiều gõ nhẹ cơn mưa,
Xoè tay đỡ vụn gió vừa khuất mây.
Môi cong như mảnh trăng gầy,
Ai hôn nỗi nhớ đứt dây cánh diều.
Lâu rồi đắm những lầm yêu,
Hôm nay Đền Mẫu khấn điều chi đây?
Một lời tỉnh chín lời say,
Tôi không xin bớt đắng cay phận người…
Ai làm, nấy chịu, đành thôi,
Chỉ mong em khỏi bèo trôi lạc dòng.
Dở hay cũng ở bên chồng,
Tiếc gì giọt nắng nhoà trong mắt buồn…
Chập chờn hoa nhãn ngào hương,
Hồn thơ Phố Hiến lạc đường những đâu…
Không dưng tôi lại cúi đầu,
Nghe trong im lặng vẳng câu gọi mình…
(28-4-2015)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to VỌNG VỀ PHỐ HIẾN

  1. Huan Pham says:

    Tôi đã đóng quân tại phố hiến, nhãn ngon tuyệt vời, tham gia gặt lúa làm đay … chứng kiến mùa nhãn chuẩn bị thu hoạch bị bão … rặng nhãn trên con đường Nhân nam, nhân nghĩa bị dập rất nhiều …

    • Trương Nhung says:

      Ko có đường Nhân Nam , Nhân Nghĩa anh ơi… có đường Nam Tiến là có rặng nhãn cổ .. nay có thêm tên đường Tân Nhân từ sau tách tỉnh

Comments are closed.