về thêm giầy đen Adidas cho ebs đủ sz

về thêm giầy đen Adidas cho ebs đủ sz, ảnh chụp thật mà khách cứ hỏi xin ảnh thật chứ 😀 em chụp đẹp quá chẳng hihi
mẹ nào nhận được giầy rồi cho em xin ảnh fb đi , nhiều mẹ không tin là giầy đẹp mà sao giá rẻ vậy !!! khổ tâm lắm

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.