Vài chi tiết về cuốn sách cổ nhan đề:

Vài chi tiết về cuốn sách cổ nhan đề:
“VIỆC THÀNH TUYÊN-QUAN BỊ CÔNG HÃM”
(Le siège de Tuyên-Quan)
của tác giả Dick de Lonlay được xuất bản năm 1889
Tôi tình cờ được đọc cuốn sách do một anh bạn ở nước ngoài mang về muốn nhường lại cho tôi, nhưng khả năng có được quý thư 124 tuổi đời này thì còn bấp bênh quá, vì giá cả mà anh bạn muốn lại hơi bị xa tầm tay của tôi, vì anh muốn tới 300 đô mẽo, mà tôi thì chỉ có khả năng chi trả độ 100 đô mẽo là tối đa. Tuy nhiên trong lúc giữ cuốn sách trong tay, tôi đã đọc và thấy sách rất hay nên bèn nổi hứng giới thiệu nó với các bạn.
Cuốn sách khổ 12x18cm và dày 154 trang được xuất bản năm 1889, và có 48 minh họa do chính tác giả vẽ lấy.
Sách được chia ra làm 10 chương:
– Chương 1: Từ trang 1 – 8 nói về việc chiếm đóng thành Tuyên-Quan (Tuyên-Quang) để biến nó thành một tiền đồn ngăn chặn bọn tàu Cờ Đen.
– Chương 2: Từ trang 9 – 25 nói về việc đầu tư sắp xếp công việc phòng thủ và nơi ăn ở cho 500 lính lê dương anh hùng đã anh dũng chống giữ thành trước gần 10.000 quân Cờ Đen.
– Chương 3: Từ trang 26 – 41 nói về những trận đánh lẻ tẻ ở ngoại thành.
– Chương 4: Từ trang 42 – 56 nói về các trận tấn công vào các lô cốt được dựng lên chung quanh thành.
– Chương 5: Từ trang 57 – 68, nói về việc rút quân khỏi các lô cốt.
– Chương 6: Từ trang 69 – 84 nói về các cuộc đánh bằng bom và mìn.
– Chương 7: Từ trang 85 – 101 nói về 2 cuộc tấn công đại qui mô đầu tiên.
– Chương 8: Từ trang 102 – 115 nói về các cuộc tấn công dữ dội, ác liệt và liên tiếp.
– Chương 9: Từ trang 116 – 133 nói về việc giải vây được thành Tuyên-quan.
– Chương 10: Từ trang 134 – 153 nói về các trận đánh ở Dược (trong sách viết là Yuoc).
Cuốn sách mô tả rất chi tiết diễn biến cuộc chiến phòng thủ và cuối cùng là thành công trong việc giải vây. Tác giả đã viết chi tiết mỗi ngày trong khi thành bị công hãm có những gì đã xảy đến và đã được giải quyết như thế nào, những ai sống, ai chết vv…
Sách chứa đựng tổng cộng 48 hình vẽ bằng bút sắt do chính tác giả vẽ. Nhìn chung, sách là một tài liệu quý cho những ai nghiên cứu lịch sử thời Pháp xâm lăng, chiếm đóng và đô hộ nước ta.
Trích Hồi ký 60 năm chơi sách Chương VI
VŨ ANH TUẤN

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.