Tự nhiên nhớ có học viên hỏi mình: “Làm cách nào để thể hiện sự chân thành của bản thân ra bên ngoài

Tự nhiên nhớ có học viên hỏi mình: “Làm cách nào để thể hiện sự chân thành của bản thân ra bên ngoài?”
Mình trả lời rằng: “Thật ra khi chúng ta thật sự chân thành thì sự chân thành đó tự nó đã thể hiện ra bên ngoài rồi. Tướng tự tâm sinh mà. Tuy nhiên, sẽ có người nhìn thấy có người không nhìn thấy, vì mỗi người mỗi khác. Cho nên thay vì quan tâm người khác có nhìn thấy được sự chân thành của mình hay không thì nên quan tâm đến việc mình có thật sự chân thành hay không.”
Trả lời như vậy nhưng bản thân mình trong một số trường hợp vẫn quên, vẫn cố gắng thể hiện cái chân thành bên trong ra bên ngoài. Hậu quả là những lần như thế đều bị nghi ngờ dù trong lòng mình chân thành thật nhưng do cố gắng thể hiện ra.
Nói tóm lại, tự nhắc bản thân: Chân thành thì là chân thành thôi. Nghĩ ngợi, lo lắng nhiều dễ vô tình làm mất đi sự chân thành thuần khiết nhất.
Nếu share chân thành thì không cần phải hỏi nhé 🙂
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.