Từ lúc e đăng bài”Táo khủng Long ” này là cái Định Mệnh xảy ra máy luôn trong tình trang kêu báo phần messiger và sập nguồn

Từ lúc e đăng bài”Táo khủng Long ” này là cái Định Mệnh xảy ra máy luôn trong tình trang kêu báo phần messiger và sập nguồn , cháy máy
Khách thông cảm ai hôm nay e không trả được đơn tối hàng về e trả. Còn ai lấy nữa báo e sớm không hết không chịu trách nhiệm đâu ah
Cho e đi ngủ tí thức cả đêm rồi ai lấy gì cứ Ib e dậy ktra tin nhắn sau

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.