Truyện dân gian Vịt Lam

Truyện dân gian Vịt Lam, Trí khôn của ta đây.
-Vì sao con hổ không ăn thịt ngay bác nông dân mà còn hỏi lắm thế?
Vì cỏn làm báo hoặc làm thanh tra hay thuế vụ, bạ cái gì cũng hỏi. Chắc chắn không phải bác sĩ BV công, bọn ý ít nói lắm :v nhẻ Lê Thành Drbutgood nhẻ
-Vì sao có mỗi một con bị đốt mà con nào cũng có vằn?
Vì bọn kia là fans của con bị đốt.
-Vì sao gọi là truyện dân gian?
Vì anh nhandan trong truyện hứa xong nuốt lời ừng ực gian như chấy. Nếu là quan thì không phải hứa, lột mẹ da luôn.
-Truyện này dạy cho trẻ con điều gì?
Ở Vịt Lam không có cái gọi là yêu động vật và sống chung với thiên nhiên. Trí khôn = ranh mãnh.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.