“Trong tình yêu người ta thường nói nhiều đến sự lãng mạn nhưng thực ra điều giữ cho hai người bên nhau bền lâu nhất chính là cảm giác an toàn

1  
“Trong tình yêu người ta thường nói nhiều đến sự lãng mạn nhưng thực ra điều giữ cho hai người bên nhau bền lâu nhất chính là cảm giác an toàn.
Có được cảm giác an toàn, chúng ta mới nghĩ được đến tương lai, đến đường dài, đến một mái nhà.
Trong tâm phải có bờ, thì thuyền mới có bến, mới có ngày mai được.”
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.