Trong cơn say về tranh của một ngày “Silicon Valley” mưa gió và lụt lội

Trong cơn say về tranh của một ngày “Silicon Valley” mưa gió và lụt lội, bạn JK khoe một bức tranh mới rất đúng với những suy nghĩ của bạn ấy – tác phẩm của hoạ sỹ Le Kinh Tai nói về những ước mơ! Từ bé, bạn ấy thường mơ ước có một đôi cánh để có thể bay khắp mọi nơi. Bạn ấy tin vào nghị lực của mình, nhưng đến giờ bạn ấy…vẫn không có cánh, vậy có thể bay được không?
Tác phẩm: Liệu với một đôi cánh ước mơ và một đôi cánh nghị lực, ta có thể bay lên?
Hoạ sỹ: Lê Kinh Tài
Kích thước: 170×170
Chất liệu: Oil + Oil Powder + Oil stick on linen
Sáng tác: Trại sáng tác Vermont (USA), 2009

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.