Tôi có niềm tin rằng sự việc hiện nay ở Mỹ Đức sẽ phải giải quyết mà không xảy ra những điều khốc hại

Tôi có niềm tin rằng sự việc hiện nay ở Mỹ Đức sẽ phải giải quyết mà không xảy ra những điều khốc hại. Nhún trước dân không bao giờ bị coi là yếu.
Nhưng sau khi sự việc lắng xuống, điều quan trọng nhất là phải mổ xẻ căn nguyên. Tôi không chạy trước lên mà nói bừa khi chưa biết cặn kẽ vấn đề, nhưng chỉ từ những gì đã rõ về hiện tượng, những gì báo chí lâu nay đã nêu và đang tồn tại trên thực địa, không khó để thấy rằng: Chắc chắn có những người trong hệ thống chính quyền địa phương phải trả lời về các sai phạm của họ. Không có sai phạm như thế thì không thể có hệ luỵ như đã xảy ra.
Nhưng đó cũng mới là vi mô. Vĩ mô thì rất cần xem xét hệ thống pháp luật về đất đai hiện hành.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.