[TÔI CẠO TRỌC QUYẾT TÂM ĐI BỘ XUYÊN VIỆT]

[TÔI CẠO TRỌC QUYẾT TÂM ĐI BỘ XUYÊN VIỆT]
.
.
Bước lên sân khấu nhảy vài vũ điệu với bài hát Bống Bông Bang Bang với gần 300 con người tuyệt vời. Mái tóc được anh bạn Trần Thừa lên style bồng bềnh nghệ sỹ đã được vẫy vùng trên sân khấu.
.
Ngay sau đó, Tôi chia sẻ 10 chiến lược bán hàng khủng có thể tạo ra hàng trăm đơn dễ dàng.
.
Được sự ủng hộ của Hán Quang Dự và đồng nghiệp cũng như gần 300 anh/em Bán Hàng Như Hơi Thở, tôi đã xuống tóc bằng cái TÔNG ĐƠ bé nhỏ.
.
Chỉ sau 3 phút đầu đã láng o. Nhìn cứ là lạ làm sao ý!
.
THẾ ĐẤY TÔI ĐÃ XÁC LẬP LÒNG QUYẾT TÂM ĐI BỘ XUYÊN VIỆT MANG ĐẾN SỰ ĐÁNH THỨC ƯỚC MƠ Ở NHỮNG TÂM HỒN CHÁY BỎNG TRÊN TOÀN LÃNH THỔ VIỆT NAM
.
KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ!
.
KỆ NÓ LÀM TỚI ĐI!
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.