Thực sự cho đến phút này trong em có 2 cảm xúc vui buồn

Thực sự cho đến phút này trong em có 2 cảm xúc vui buồn. Vui vì anh đã thỏa ước mơ của mình dù không trọn vẹn lắm 🙁 . Buồn vì bản thân em tự tin thái quá cũng như kiến thức nông cạn của mình vô tình đưa anh vào thế khó xử. Việc không hoàn hảo nhưng dù sao được đồng hành cùng anh là điều mà anh chị em đã vui mừng anh không cô độc khi luôn có các anh chị em đồng hành. Dù biết kết quả không trọn vẹn và ước hẹn đã xa vời nhưng trong mắt em anh vẫn là người chiến thắng. Gạch đá em xin nhận nhưng quan trọng chúng ta đều cố gắng.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.