Thời gian chưa bao giờ là thước đo tình cảm một cách chính xác

Thời gian chưa bao giờ là thước đo tình cảm một cách chính xác. Yêu lâu chưa chắc đã viên mãn. Có những người thường hỏi có những mối tình chục năm tại sao vẫn chia tay mà mối tình vài tháng lại hạnh phúc trăm bề, chỉ có hai lí do, một là yêu sai cách, hai là yêu sai người.
Nông nổi thì cứ mong có một mối tình oanh liệt, trưởng thành thì cứ cầu yêu được một người đủ đầy tiêu chuẩn, nhưng đến khi an phận thì sẽ hiểu là rốt cuộc mọi tiêu chuẩn dành cho một người đều không sánh bằng hai chữ “bình yên”.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.