Thơ cũ

Thơ cũ, đăng lại cho đỡ mốc tường.
CỔ TÍCH MÙA THU
Thương hoài mùa thu
Xe lời đan thành võng thị
Cổ tích tuổi thơ nghèo
Đung đưa giấc mơ trưa
Theo bà lên chùa
Dâng sen cuối vụ
Dâng cốm chớm mùa
Tiểu cô nhặt nắng gió đùa áo nâu…
Thu này về đâu
Vườn nhà cây thị chặt rồi
Cổ tích không ai kể nữa
Đình làng quên phá cỗ
Áo nâu theo chồng lên phố
Bà theo ông lên trời
Mùa thu không về
Người thành không quê
Cháu lên Hàng Mã
Mua đốt trả bà ông tiến sĩ
Bà ơi!…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.