Thật ra cũng nên trách họ đã xoá những bài viết đó

Thật ra cũng nên trách họ đã xoá những bài viết đó. Nhưng sự thể đã do họ xoá. Thì mọi việc cũng vậy dù em có thế nào. Dù bài viết đó có nói gì, thì chung quy chỉ nhắc cẩn thận. Nhưng nếu vấp ngã thì anh vẫn không hối hận vì yêu em. Và hãy đi với anh.
Cho nên họ xoá rồi. Thì cũng như ai cũng có lỗi nên coi như xoá luôn đi. Chẳng đợi em phải nói tôi đã hiểu từ lâu rồi và cũng chẳng cần em nói tôi đã hiểu và thêm yêu thương em. Yêu thương có được thì chẳng còn những điều khác nữa. Ít yêu thương thì mới có giận ghen, ghét..
Vậy em tin tôi đi

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.