Tha thứ cho người làm bạn tổn thương là món quà dành cho họ

1  
Tha thứ cho người làm bạn tổn thương là món quà dành cho họ.
Lãng quên họ là món quà bạn dành cho mình.
Sau tất cả …. Tôi chỉ muốn bình yên !!! !!!!!!!
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to Tha thứ cho người làm bạn tổn thương là món quà dành cho họ

  1. Anonymous says:

    Chi can su binh yen la du

  2. Anonymous says:

    nghe bình yên nơi đâu ngay và liền đi kon mắm

Comments are closed.