“Tâm loạn

1  
“Tâm loạn, dù mặc sức đi trên con đường lớn, cũng chỉ như đang đi giữa nơi chật hẹp bí bách.
Tâm an, cho dù là nhà cũ giếng cạn, cũng vẫn như bay giữa trời cao vời vợi.
Chỉ cầu mong năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an… cho mình, cho người.”
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.