Tạm biệt nước Mỹ thật đấy

Tạm biệt nước Mỹ thật đấy ….
Em về là cả nước Mỹ về theo em luôn nè … hè..hè.
Cảm ơn nước Mỹ đã luôn che chở bảo vệ cho công chúa nhỏ .
Em về rửa cốc cho mẹ đây .
Xin lỗi …. rửa cốc là nghề của em .

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Tạm biệt nước Mỹ thật đấy

  1. Minhminh Nguyễn says:

    Về nhanh nào…!!!

  2. Trang Nhung says:

    Ch mình mua nhiều đồ vậy , tổng thống mỹ chắc ông y phải cấp cho Ch thẻ VIP đấy .

Comments are closed.