So happy to share Joy and Inner Peace with more than 500 children at Boonsboro Elementary School at the program “Music & Dance/ Movement for Inner Peace”

1  
So happy to share Joy and Inner Peace with more than 500 children at Boonsboro Elementary School at the program “Music & Dance/ Movement for Inner Peace”. Thank you so much Bryan Wilson for your awe-inspiring and stunning Cello with Sahaja Yoga melodies.
Hơn 500 học sinh trường tiểu học Boonsboro,cùng nhảy múa và thiền với giai điệu âm nhạc của Sahaja Meditation qua tiếng đàn cello của Bryan Wilson trong chương trình: Âm nhạc và vũ điệu của Bình An (Music and Dance/Movement for Inner Peace)
Học sinh nói:
-cháu thấy thoái mái và hạnh phúc lắm
-cháu thấy được ghi nhận và yêu thương
-cháu thấy nhẹ nhàng và thư giãn
-cháu thích lắm và thấy thật bình an
-cháu cảm thấy gần gũi với tất cả các anh chị mặc dù lúc trước chúng cháu còn không chịu nắm tay nhau
-cháu thấy yêu cơ thể cháu hơn và cháu cảm thấy tất cả mọi người đều là bạn dù rất khác nhau màu da, tuổi và giới tính, kể cả cô đến từ Vietnam cũng thấy rất gần.
……………………..
# Vietnam dance/movement therapy
# Bryan Wilson Cello Studio.
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.