Shipler lên đường chuyển hàng đến Biên hoà

1  
Shipler lên đường chuyển hàng đến Biên hoà
Rồi nha
Do số lượng nhiều gởi nhà xe không có biên lai giấy nhận
Nên D sẽ cho shipler giao tận nơi an tâm hơn☺
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.