Sáng sớm nay đạp xe quanh Hồ Tây

Sáng sớm nay đạp xe quanh Hồ Tây, ngang ngôi trường trong số trường đẹp nhất Việt Nam- Trường Chu Văn An. Thấy những học sinh đầu tiên đến tựu trường, nhìn đẹp lắm, từ quần áo đến mặt mũi. Thấy bồi hồi. Nhớ những câu thơ thuở của mình về ngày khai giảng.
Muốn gửi lời chúc mừng ngày khai trường tới tất cả, nhưng đặc biệt là tới những đứa nhỏ nơi còn gian khó. Gian khó nhưng có mái trường, có thày cô cũng gian khó, có sách vở, và nhất là có những ánh mắt trong veo…thì tất cả rồi sẽ có.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.