Quy tắc bán hàng tốt:

Quy tắc bán hàng tốt:
– Đăng bài thường xuyên, đều đặn. Các bạn 2 3 hôm mới đăng 1 bài thì lấy đâu ra khách hàng biết đến. Rồi cứ bảo không bán được hàng.
– Kiên trì, cố gắng. Các bạn bán 1 tuần không ai nua thì nản, 1 tháng không ai mua thì nghỉ việc. Các bạn không cố gắng thì làm sao thành công. Không con đường nào trãi hoa hồng cho bạn đi cả.
– Học hỏi. Giao lưu, học hỏi những người bán hàng tốt. Tạo nhóm là để các bạn trao đổi kinh nghiệm với nhau, các bạn không biết thì hỏi, không hỏi mà cứ im im rồi lại bảo e bán hàng không được, ế quá.
☞Các bạn nhớ nhé, không có thành công nào mà thuận lợi cho bạn hết. Bạn không cố gắng, kiên trì thì bạn sẽ không thành công. Vậy thôi.
Chúc Team nhà Vi bán đắt nhé

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.