Organica smiles

1  
Organica smiles.
Hôm nay là event dành riêng cho khách hàng thân thiết lần 2, nhưng là cái đầu tiên của năm 2017.
Organic gì hôm nay cũng giảm giá hết, cứ 3 tháng chỉ có 1 ngày thôi.
Cam kết & Tập trung là những suy nghĩ của mình khi nhìn vào những nụ cười này, Adam Minh Vuong, Ho Duyen Trang nhỉ
See you there.
#organicamemberday
#organica #appriciationday
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.