Nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân

Nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân? Có dáng nghiêng nghiêng nụ cười thật gần, có mắt nai vàng ngời sáng tình xanh? Em có bao giờ thấu cho lòng anh? Trời Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều mây bay, nhiều niềm đau thương bi hận tràn đầy… Gượng nụ cười giọt lệ trên môi , nhìn đất nước tơi bời một thời em có hay? Những thành phố em sẽ đi qua: đây Ba-Lê, đây Luân Đôn, đây Viên…Nhưng có đâu bằng Sài Gòn hôm qua, nhưng có đâu bằng Sài Gòn mai sau. Em có mơ ngày hát câu hồi hương? Em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân, nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng, nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông. Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong ! (Em còn nhớ mùa xuân – Ngô Thụy Miên)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.