Những sự kiện ngày 19 tháng 3

Những sự kiện ngày 19 tháng 3.
19/03/1227 : Giáo hoàng Grégoire IX được bầu.
19/03/1447 : Giáo hoàng Nicolas V đăng quang.
19/03/1921 : Hồng y Joseph-Marie Trinh van-Can ra đời, Tổng giám mục Hà Nội từ 1978 đến khi mất 1990
19/03/2013 : Giáo hoàng Francis đăng quang
19/03/2017 Chủ nhật thứ 3, kể từ ngày 05/03/2017, ngày mà người dân Việt Nam sẵn sàng xuống đường theo lời gọi của cha Nguyễn Văn Lý. Nếu không ra đường được, thì họ cũng làm kiệt quệ đội ngũ an ninh, ăn cháo đái bát, sống nhờ thuế của họ, nhưng lại đàn áp dã man họ.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.