NHỮNG NGUYỆN ƯỚC CUỐI CÙNG CỦA ALEXANDER ĐẠI ĐẾ

NHỮNG NGUYỆN ƯỚC CUỐI CÙNG CỦA ALEXANDER ĐẠI ĐẾ.
(THE LAST WISHES OF ALEXANDER THE GREAT)
Trước khi chết, Alexander Đại Đế cho triệu tập các quan trong triều đình đến để truyền đạt ba ý nguyện cuối cùng của mình.
Ngài phán rằng:
1 – Quan tài của Ngài phải được khiêng đi bởi chính các vị Ngự y (Bác sĩ) giỏi nhất của thời đó.
2 – Tất cả các báu vật của Ngài (vàng, bạc, châu báu,…) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của Ngài, và…
3 – Đôi bàn tay của Ngài phải được để lắc lư, đong đưa, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy.
Một vị cận thần của Ngài, rất đổi ngạc nhiên về những điều yêu cầu kỳ lạ này, và đã hỏi Ngài Alexander lý do tại sao Ngài lại muốn như thế.
Đại Đế Alexander đã giải thích như sau:
1 – Ta muốn chính các vị Ngự y (Bác sĩ) giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng:
một khi phải đối mặt với cái chết, thì chính họ (là những người tài giỏi nhất) cũng không có tài nào để cứu chữa.
2 – Ta muốn châu báu của ta được vung vãi trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng: của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này (một khi ta nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời).
3 – Ta muốn đôi bàn tay của ta đong đưa, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng, và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng.
Đến cuối cuộc đời, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng: kho tàng quý giá nhất trên cuộc đời này là:
“Tình Yêu Thương.”
(st)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.