Những lúc Thuận Mệt Mỏi nhất lại là những lúc nhận được nhũng lời động viên của các bạn Nghề và Các Anh chị Nhà Báo

Những lúc Thuận Mệt Mỏi nhất lại là những lúc nhận được nhũng lời động viên của các bạn Nghề và Các Anh chị Nhà Báo. Cám ơn PV Báo SaoStyle đã quan tâm và động Viên để Thuận có thêm động lực YÊU NGHỀ. Cám ơn E trai Trần Công đã động viên a với những bức hình đẹp.
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.