Nhớ một tuỳ bút “Gieo mầm” rất hay trong sách Giảng văn phổ thông xưa của tác giả Nguyễn Chí Trung

Nhớ một tuỳ bút “Gieo mầm” rất hay trong sách Giảng văn phổ thông xưa của tác giả Nguyễn Chí Trung. Nay được nhà thơ Vương Trọng hệ thống lại toàn bộ nhân cách và cuộc đời liêm chính cao qúi của “Bao Công”- Thái Nguyên Chung. Có nhẽ chỉ có tác giả của “Rừng Xà Nu” mới sánh được. Tiếc thay, thời đại thì rực rỡ nhất mà cái tốt cứ leo lắt như ngọn đèn sắp cạn dầu trước gió. Những ngày này mà có nhà văn “Bao Công” thứ hai của QĐ về điểm nóng Đồng Tâm – Mỹ Đức mà xem thực hư vụ Viettel của QĐ toa dập với quan tham lớn nhỏ ở điạ phương xẻ thịt đất công để chia lô bán lấy tiền đút túi khiến dân chúng bức xúc thì còn gì qúi bằng?
Lại nhớ câu “nước trong quá cá khó sống” nên những kình ngư một thời như Nguyễn Chí Trung, Nguyên Ngọc cũng đang bị qui luật phát triển theo “Định hướng” của CMVN đào thải chăng, thưa nhà thơ Vương Trọng và
Nguyễn Trọng Tạo?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.