Nhận triển khai cho các chủ xe Hộ cá thể thành xã viên xin cấp thay đổi phù hiệu xe hợp đồng sang Hợp Tác Xã thủ tục trong 2 ngày

Nhận triển khai cho các chủ xe Hộ cá thể thành xã viên xin cấp thay đổi phù hiệu xe hợp đồng sang Hợp Tác Xã thủ tục trong 2 ngày.
Nhận mở khoá tài khoản miễn phí.
Liên hệ:
Trực 0987 622 266 / 0947 622 266
Hồ sơ yêu cầu:
– Đăng kí xe
– Đăng kiểm xe
– Cmnd chủ xe
– Trang truy cập định vị, Tài khoản, mật khẩu
– Nộp lại phù hiệu cũ.
Quyền lợi: được cung cấp các dịch vụ, pháp lý đầy đủ để thực hiện kinh doanh vận tải
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.