Nhà thì cúp điện mất Wf

Nhà thì cúp điện mất Wf
Khách thì nhắn tin Hối hả
Cô Diệu phải làm sô. Sô. Sô. Sô
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.