Nhà như 1 bãi chiến trường toàn kem là kem

1  
Nhà như 1 bãi chiến trường toàn kem là kem

Giờ đang ngồi đóng gói ship tỉnh đây các bác ạ
Nhanh tay sáng mai mang ra bác bưu điện không muộn đến nơi rồi
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.