Nghĩ xấu lãnh đạo

Nghĩ xấu lãnh đạo
Theo tôi cũng cấn bổ sung tiếp cả điều này vào bộ luật Hình sự nữa. Ai đời lại có chuyện kẻ nào đấy, dám nghĩ xấu về lãnh đạo. Lãnh đạo là cha mẹ dân, mà dám nghĩ nghĩ xấu, bôi nhọ à.
Lãnh đạo của ta đều tốt như giời, được đào tạo bao năm, rồi lại cống hiến nữa, có vị, như nhà chị Trưởng phòng ở Thanh Hóa, cống hiến hai, ba năm trời, mới lên được chức trưởng phòng. Thế mà dám nghĩ xấu, bôi nhọ lãnh đạo. Phải quy vào tội hình sự.
Và ta cần đi trước đón đầu. Nay công nghệ hiện đại, tốc độ phát triển nhanh, chỉ vài năm nữa thôi, thế giới sẽ nghiên cứu ra loại máy soi, soi một phát là biết ngay, nghĩ thế nào. Ta cần đưa vào trước, để khi máy móc ra, ta áp dụng được ngay.
Con bây giờ, ta nên bổ sung: nói xấu, viết xấu, hành động xấu,… tức là những thứ biểu hiện bôi nhọ cán bộ,… bắt tất, xử, cho đi tù, thậm chí giết.
Tôi ủng hộ một trăm phần mấy vị lãnh đạo phát ngôn vừa qua.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.