Ngẫm đi ngẫm lại

Ngẫm đi ngẫm lại… cuộc đời trôi qua … những người đi qua mình đã gặp.. từng người bạn thân .. rất thân .. giờ đâu hết trơn ! Sau 1 quãng đường dài gần 10 năm làm nghề …!còn mỗi ông chồng là thân nhất! Bạn bè tui đâu hết rồi !!! Đứa đi đông , đứa đi tây, đứa có chồng,đứa rủ rê hoài mà bận … g thèm có đám con gái léo nha léo nhéo như hồi 18-20 thì dzui biết mấy!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.