Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình vận động phát triển công trình xanh tại Việt Nam

Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình vận động phát triển công trình xanh tại Việt Nam, hôm nay, Hiệp hội BĐS Việt Nam và các đối tác quyết định tổ chức Hội thảo với chủ đề “Công trình xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.
Chúng ta đều biết, TP. HCM là một vùng kinh tế trọng điểm, một thị trường BĐS quan trọng của Việt Nam, đồng thời cũng là địa bàn được dự báo là sẽ chịu tác động nặng nề nhất về biến đổi khí hậu ở nước ta. Chính vì vậy, việc tổ chức hội thảo “Công trình xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu” tại đây sẽ là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.