Mọi việc trong đời này tốt xấu đều có quan hệ nhân duyên

Mọi việc trong đời này tốt xấu đều có quan hệ nhân duyên . Hãy sống với trái tim lương thiện, bao dung, biết nghĩ cho người khác . Tạo nghiệp sẽ phải trả nghiệp ngay trong kiếp này thôi . Chăm chỉ tích đức , hành thiện thì mới không bao giờ bị nghiệp báo .

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.