Mệt với cái thằng hình chữ nhật này quá đi

Mệt với cái thằng hình chữ nhật này quá đi.
Ngoài sự trơ mặt của nó ra thì tôi không hiểu luật liếc nước mình kiểu gì mà nói như lãnh đạo Sở văn hóa tp Hồ Chí Minh là không thể cấm thằng này biểu diễn hoặc đạo diễn là sao nhỉ?
Sở chỉ có thể kêu gọi khán giả tẩy chay không xem sản phẩm của nó thôi.
Các nhà làm luật giải thích cái coi nào.
Nếu không chiểu theo luật thì chí ít cũng phải căn cứ vào sự phẫn nộ của công chúng, về nhân cách người làm nghệ thuật, về đạo đức tác phong nghệ sĩ để Sở có thể từ chối cấp phép biểu diễn được chứ sao nhỉ?
Khéo rồi, khi vở diễn của thằng này ra mắt, nhờ vào sự “nổi tiếng” bệnh hoạn ấu dâm của nó lại cháy vé, dễ lắm. Cái nước mình hay thế.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.