“Mấy thằng bụng phệ lên chém gió tào lao rằng biến Sài Gòn hết thành Singapore

1  
“Mấy thằng bụng phệ lên chém gió tào lao rằng biến Sài Gòn hết thành Singapore, rồi Paris, rồi Sillicon Valley, trẫm đi vi hành thấy chả khác mẹ gì Venice…” – Tâm sự của một hảo hán bị dính ngập lụt mấy hôm trước
#saigonthatthu
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.