Mấy nay công việc bận rộn bỏ bê fb vs zalo

Mấy nay công việc bận rộn bỏ bê fb vs zalo. K chăm sóc khách hàng chu đáo đc. Cảm thấy có lỗi ghê
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.