Mấy hôm trước

Mấy hôm trước, ngồi với một bác lãnh đạo một bộ. Bác ấy nói rằng: Theo các thông tin anh em báo cáo, dấu vết cuối cùng của TXT ở nước ngoài gần đây nhất là ở…Thổ Nhĩ Kỳ.
Mấy anh em ồ lên: Thôi chết, nhỡ TXT quẫn mà đầu quân cho… IS thì dở nhỉ :)))
Nói đùa thế thôi, chứ với chỉ đạo nghe khá mạnh mẽ này, đồ rằng cơ quan chức năng VN đã có cơ sở nhất định để dẫn độ TXT về xét xử. Thằng Hiếu gió, bị bóc mẽ, không còn gì bảo vệ thân chủ, không còn khả năng biến một tội phạm kinh tế chạy trốn thành dạng bất đồng chính kiến (để xin chữ ky cho một suất tị nạn từ bà Merkel), điên khùng vu cáo người khác cũng kệ má nó:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.