Mai xuống tóc trọc đầu có còn được thương

1  
Mai xuống tóc trọc đầu có còn được thương?!
(Ảnh kỷ niệm) :))
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

20 Responses to Mai xuống tóc trọc đầu có còn được thương

 1. Anonymous says:

  Để râu đi em.

 2. Anonymous says:

  Oi dep quá

 3. Anonymous says:

  trầu quâu. Công đang dưỡng tóc như vầy nè

 4. Anonymous says:

  Thôi em lạy a để kiểu này đi vs lại cạu râu dùm em cái nhìn xấu quá union ơi

 5. Anonymous says:

  Dĩ nhiên là ko. .vì quy y là từ bỏ tất cả….

 6. Anonymous says:

  đù ngáo vãi

 7. Anonymous says:

  đệp trai ak a hai, bên này ý để z k ak!

 8. Anonymous says:

  Nam mô

 9. Anonymous says:

  Tóc ni đẹp troai lảng đảng hơn e ợ

 10. Anonymous says:

  Thích thì nhích thôi e!

Comments are closed.