Làm người hay khỉ

Làm người hay khỉ?
7 triệu năm trước, tại cái nôi của loài người – những đồng cỏ khô cằn Đông Phi này – mẹ thiên nhiên đã làm 1 việc vĩ đại là ép 1 nhóm khỉ bỏ cây xuống đất, khiến họ đói khát, nóng lạnh, bị thú dữ rình rập và phải phát triển những kỹ năng chưa từng có như đứng trên 2 chân, sử dụng công cụ bằng tay, mặc áo quần, giao tiếp bằng tiếng nói và tiếng cười, dự trữ thức ăn, tổ chức bầy đàn… Hàng chục Loài người khác nhau xuất hiện và diệt vong để cuối cùng nhóm khôn ngoan nhất – Homo Sapien – đã sống, tỏa đi khắp địa cầu, sắp tới là cả các tinh cầu khác trong vũ trụ.
Cùng thời gian, khỉ đầu chó cũng từ cây xuống đất, nhưng đến hôm nay chúng vẫn chạy trên 4 chân, sủa ao ao và khỏa thân như tổ tiên, kiếm ăn ngày nào biết ngày đó, giao phối, sinh đẻ, vẫn tồn tại.
Rõ ràng để sống sót thì đơn giản và đỡ tốn nguồn lực hơn rất nhiều nhưng mẹ thiên nhiên đã bắt loài người phải SỐNG thay vì SỐNG SÓT. Cuộc sống dù phức tạp nhưng hãy enjoy bạn nhé, vì đó là định mệnh của chúng ta, và khiến chúng ta khác với khỉ
Being human or monkey,
7 million years ago in this cradle of humankind of Eastern African savannah, mother nature has force a monkey group off the trees putting them at risks of predators, hunger & thirst, cold wind & hot sunlight hence they then developed first-time-of-ever existing skills such as bipedal walking, tool using, food storing, speaking & smilling, social networking. It sparked the linage of hominid with many species rose and extincted until Homo Sapiens – the smartest one who has been expanding all over the world and even other planets.
In the mean times, baboon also climbed down the trees but is still running on 4 limps, barking & howling, eating all stuffs they find, naking like its ancestor, mating & producing, and finally surviving beside human.
Surviving seems more simple than living but mother nature has chosen living for humankind. So my friends, no matter how complicated the life it, enjoy everyday of you live, as it is our destiny.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.