Làm chuyên môn thì mới cần đam mê

Làm chuyên môn thì mới cần đam mê, chứ làm kinh doanh thì chỉ cần có tiền là được.
Bạn thích tiền hay rất nhiều tiền?
Tìm kiếm đam mê là điều chỉ dành cho người từng sống quá lông bông hoặc đang mất phương hướng lại thiếu kinh nghiệm sống, chưa từng có một công việc ổn định trước đó.
Chứ nếu đã quá 3O tuổi rồi thì hãy đi kiếm tiền đi, đừng bắt đầu hay quyết tâm sống chết với đam mê nữa.
Kiếm tiền thì có rất nhiều cách, còn đam mê thì phải nuôi dưỡng vài năm mới ra tiền.
Đừng để 4O tuổi mới bắt đầu sự nghiệp và đừng để suốt phần đời còn lại có học thức mà lương vẫn không bằng một người chạy xe ôm.
Bạn có thể phấn đấu để trở thành cánh tay đắc lực trong một tập thể nào đó với một tương lai sáng rạng được trọng dụng, hậu đãi tương xứng năng lực bỏ ra.
Hoặc là bạn hãy làm những công việc một cách có mục tiêu để phục vụ cho mục đích kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.
Chứ đừng khởi đầu hay tiếp tục với đam mê một cách mù quáng để cuộc sống sau này của gia đình phải trải qua những tháng ngày thiếu thốn, nghèo nàn hay nợ nần chồng chất nữa.
Think Different.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.