Kiệu kỳ yên

Kiệu kỳ yên, và Thánh lễ cầu bình an, cầu phúc lành, cầu cho thiên thuận, nhân hòa là một nghi thức tâm linh, nét đẹp đầy tính nhân văn, văn hóa truyền thống của người dân, người tín hữu Xứ Làng Bùi Chu được trân trọng lưu lưu truyền và trang trọng giữ gìn bảo tồn, phát huy trải qua bao thế kỷ, năm tháng, qua bao đời, bao thế hệ cộng đồng Xứ Làng khi tháng 5, tháng Hoa về. Hình ảnh rước kiệu, rước họa, kiệu kỳ yên quanh Làng chiều ngày 15/5/2016 Chủ Nhât, Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống của Xứ Làng Bùi Chu. Trân trọng chia xẻ gửi tới mọi người con, em của Xứ Làng xã xứ và những người bạn.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.