KHÔNG NGỪNG TUYỂN CTV

KHÔNG NGỪNG TUYỂN CTV
Bạn là giáo viên?
Bạn là công nhân?
Bạn là nv văn phòng?
Bạn đang nghỉ thai sản ở nhà?
Bạn chưa có việc làm?
==> Chăm chỉ kiên trì kiếm 2-10 tr — r-> thậm chí vài chục tr / tháng
Nếu bạn dám kinh doanh, dám đổi mới cuộc sống
Hãy về vs đội của em
Được đào tạo cơ bản về kĩ năng bán hàng
Không ép ds, làm tốt sẽ có thưởng
Có một nghề tay trái thu nhập còn cao hơn tay phải
P/s : ACE nào thực sự nghiêm túc muốn kiếm thêm thu nhập thì ib m hd tận tình nhé.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.