Khó khăn của phụ nữ khởi nghiệp

1 1 1  
Khó khăn của phụ nữ khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.
Mới đang diễn tập thôi, chuẩn bị cho Diễn đàn ngày mai. Đêm nay mình sẽ suy nghĩ về những khó khăn đó. Nhiều quá, và đã qua rồi, không còn nhớ gì về những khó khăn đó nữa. Trước mắt còn quá nhiều khó khăn và cứ mỗi giai đoạn, lại thấy những gì đang chờ phía trước, không còn kịp nhớ về những khó khăn trong quá khứ nữa.
Cố lên Thảo
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.