https://youtu


Hok hiểu sao khi xem nước mắt mình lưng tròng?
Và khi thấy Chị Mẹ ( Mẹ A Tuấn ) khóc nước mắt mình rớt ra khỏi tròng.
Nước mắt này có đươc gọi là Hạnh Phúc ???
Buổi off Fans thiệt là ý nghĩa ..
Cảm ơn Đời,
Cảm ơn Người ..
Và , cảm ơn khán giả – các Fans thương iu của CatKieu !
#TeamCatKieu .
P/S, các bạn hãy share rộng khắp dùm Cát để các bạn phương xa đều xem được nhé.
Cát cảm ơn nhìu nhìu !

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.