Hôm nay

Hôm nay, Ngài:
– BẬC ẨN SĨ CAO THƯỢNG, BẬC THÁNH TĂNG ALAHAN THANH VĂN, ĐẠI TRƯỞNG LÃO HÀNH ĐẦU ĐÀ SHILANANDA STHABIR
(The Ariyasrabak Arahant, Anubuddha, Most Venerable Dhutangacaritu Bhante Shilananda Sthabir)-Tôn xưng cao quí do Tăng già và phật tử Băng la đét cúng dường đến Ngài.
Ngài đã đỡ hơn rất nhiểu tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Biết có hàng phật tử chùa Thanh Minh tận Thái Bình lặn lội đến dâng trai tăng, dâng y cà sa, dâng hoa và đảnh lễ. Ngài quyết định đi bát hành đạo để tất cả đều được phát sinh phúc lành. Mai lúc 9h sáng mọi gia đình lại hoan hỉ dâng trai tăng đến Ngài (Ngài chỉ thọ trai một bữa duy nhất trong ngày).
Ngày mai(thứ 5, ngày 25/05/2017) lúc 17h Ngài sẽ quang lâm đến hội trường tập đoàn NEM để chứng mình và ban pháp nhũ đến chư Phật tử nhân ngày sám hối và dâng hoa đăng đến Tam bảo vào tối 30AL.
Dự kiến Ngài sẽ ban pháp vào 26,27,28/05 cũng tại địa điểm này.
Kính mời quý bạn bè, thiện tín và phật tử cư sĩ cùng tham dự.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.