HOÀNG HÔN

HOÀNG HÔN .
Bồi hồi nỗi nhớ không nguôi,
Hoàng hôn thức dậy một thời hoàng kim
Bóng đêm vội vả đi tìm ,
Từ trong sâu thẳm mối tình tơ vương !
Hoàng hôn cháy nỗi đoạn trường
Thương người bạc phận mười phương không nhà
Đến khi tắt nắng,nhat nhòa
Hoàng hôn một khúc- lời ca một thời !
Chuông chùa vọng mãi trong tôi ,
Ngân nga một cõi để rồi tan đi .
Tôi nghe trong gió thầm thì
Tiếng hoàng hôn gọi mỗi khi đêm về ! !
( 25- 6 -2017 )
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.