Hiểu vì sao mà bảo hiểm sắp hết tiền chứ ạ

Hiểu vì sao mà bảo hiểm sắp hết tiền chứ ạ ??? Tuyên truyền phổ biến chính sách mà tốn 350 tỉ đồng ??? Bảo hiểm nước mình là bảo hiểm bắt buộc mà cần gì phải tuyên truyền . Thử chậm đóng bảo hiểm xem , cưỡng chế doanh nghiệp ngay lập tức . CCMNL.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.