Hẹn các bạn 10:30 sáng mai tại Black Box 56 Nguyen Khuyến nhé

1  
Hẹn các bạn 10:30 sáng mai tại Black Box 56 Nguyen Khuyến nhé
Đến phút chót, chưa kịp đăng ký mà cái hứng nó nổi lên thì cứ chạy qua với mình nhé
P/s: chúng mình ơi, nhớ sẽ mặc quần áo thùng thình thoái mái để tự do chuyển động nhé.
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.